Første nummer av kunst- og kulturmagasinet HØTT ble lansert 19. februar.

Festspillene i Nord-Norge gir ut HØTT for å profilere nordlig kulturnæringsbransje mot et bredt publikum og bidra til inspirasjon og debatt både internt i bransjen og i offentligheten forøvrig.

Prosjektet har som mål å fremme kunst og kultur som en sentral del av samfunnsutviklingen og ta tydelig del i debatten om framtidas nordområder. Prosjektet eies og organiseres av Festspillene i Nord-Norge. Prosjektet er støttet av Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Bestill HØTT her